Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

W tym roku zapraszamy na 48. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Jego dzieje sięgają czasów II Rzeczpospolitej, a rodowód można łączyć z koncepcją "Związku Ziem" wyrosłą na gruncie podhalańskiego regionalizmu, skonkretyzowaną w latach 20-tych XX w. przez Władysława Orkana. Proponowana przez niego koncepcja zakładała zjednoczenie wszystkich grup zamieszkujących polskie Karpaty, od Huculszczyzny aż po Beskid Śląski i stworzenie dla tak pojętego organizmu wspólnego programu rozwoju.

Dodatkowe informację o Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem można znaleść pod adresem www.festiwale.zakopane.pl